Noen tilbakemeldinger

 

 

Mentorprogrammet

Administrerende direktør, mann

Jeg føler at jeg har hatt mye liggende i meg, men ikke helt turt å slippe løs, med å bruke ordet forløsende så mener jeg at det faktiske potensialet mitt nå mer kan utnyttes fullt. Jeg har ikke helt skjønt hva det er som gjør at jeg ikke har tatt de siste stegene for å bli en riktig toppleder. Jeg forstår nå at det er en blanding av egen usikkerhet samt andres usikkerhet på om jeg har de menneskelige lederegenskapene som trengs for faktisk å kunne lede på en optimal måte i dagens hektiske og kravstore verden.
Det har vært en utfordrende og slitsom, men en absolutt nødvendig prosess for egen del.

Divisjonsdirektør, kvinne

Bevisstgjørende. (andre ord som ble vurdert var inspirerende og refleksjon). Prosessen har vært et solid grunnlag for god refleksjon.
Fokus på områder man tenker på ofte og i stor grad. Når disse områdene, eller temaene, blir grunnlaget for gode diskusjoner gir det en bevisstgjøring som man ellers ikke ville fått/hatt.
Gir et bevisst forhold til hvordan man påvirker andre, både opp og nedover i organisasjonen.
Hvordan man er som leder.

Stabsdirektør, mann

Det har vært en veldig nyttig prosess på flere måter. Prosessen har bidratt til en økt selvinnsikt i både utfordringer og styrker, samt at det har bidratt til å øke egen bevissthet rundt mange detaljer (adferd, kommunikasjon mm.).
Møtene har bidratt til å fokusere på de viktigste tingene relatert til arbeidssituasjonen, samt at møtene har bidratt til muligheten for å diskutere problemstillinger med en utenforstående og objektiv part.

Konserndirektør HR, kvinne

Det har vært mange områder jeg ikke har hatt en slik bevissthet rundt i min rolle som leder før de ble aktualisert gjennom programmet.
Jeg har fått reflektert mye over hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og hvorfor andre gjør som de gjør.
Jeg har sett ting fra nye perspektiver/utgangspunkt.
Jeg opplever å ha tenkt ut en del strategier for hvordan jeg skal håndtere og forholde meg til ulike problemstilling og situasjoner.

Konserndirektør Innovasjon , kvinne

Dette har vært stimulerende = motiverende og utviklende.
Med ordet stimulerende mener jeg at dette programmet har vært en direkte bidragsyter til at jeg er mer bevisst på min lederrolle og ansvar, samtidig som mentorprogrammet har bidratt til at jeg føler at jeg har utviklet meg i rollen. Så utviklingsaspektet har vært viktig i tillegg til at det også har vært motiverende å ha en å sparre med som kommer «utenfra» og som ikke er farget av kulturen og min virksomhet.

Direktør Innovasjon og Marketing, mann

Jeg har fått langt høyere selvforståelse ved at jeg har fått bedre innsikt og forståelse om meg selv, skapt bedre trygghet. Se koblingen «hvem jeg er og hva jeg opplevd» opp mot utøvelse av ledelse. 
Du har vært en helt fantastisk mentor på alle måter. Alle trenger en profesjonell 3 part som kan veilede eller øke kunnskap/bevissthet. Det er ensomt å være leder, derfor trenger man et sted å ventilere samt få gode råd. Den beste leder søker råd hos andre!

 

Foredrag

COO konsern, mann

Foredraget var midt i blinken for oss.
Du fremfører essensen av ledelse på en enkel og tydelig måte med kraft, innlevelse og gode eksempler. Spesielt dette med å tenke gjennom sitt lederskap, sitt forhold til medarbeiderne, skille mellom management og lederskap samt feedbackkultur var elementer som ble diskutert, og satte i gang tankeprosesser.
Både under middagen og gjennom hele dagen i går ble det trukket mange paralleller til utsagn og læring fra ditt foredrag.

Publikumsreaksjoner foredrag lederskap og ledelse

Inspirerende og lærerikt, også for en som ikke leder. Tusen takk!

Nyttig kunnskap, strukturert og fremført effektivt. Ga bra med innspill til videre diskusjoner i pausene utover dagen 

Øyenåpner og lettforståelig.

Troverdig og med en innsikt og erfaring som går utenpå de fleste ledere jeg har hørt på!

Organisasjonsdirektør
Foredrag for lederforum i en av landets største mediebedrifter

Takk for at du kunne stille opp. Tilbakemeldingene var veldig gode. Folk opplevde at du ga dem gode verktøy, inspirasjon og ikke minst at du snakket med stor troverdighet. Så dette ble veldig bra!

 

Karriereveiledning og coaching

Divisjonsdirektør, mann

Gjennom coaching-prosessen med Tor Rune fikk jeg tilbake trua på egne ferdigheter og ny giv i perioden jeg var «between jobs». Tor Rune er en god lytter, og flink til å skape trygge rammer for å gå i dybden. Med sin erfaring og refleksjoner rundt de temaene som jeg hadde med inn i vår coaching-prosess, fikk jeg nyttige innspill, faglig påfyll, nye tanker og fornyet selvtillit som var avgjørende for de valg som jeg tok, og som endte med at jeg havnet i den jobben som jeg har i dag. Jeg gir Tor Rune mine beste anbefalinger!

Finansdirektør, kvinne

Det var et lykketreff at jeg fant og kontaktet Tor Rune etter at en omorganisering gjorde at jeg måtte forlate stillingen min.
Han klarte å gi meg ny inspirasjon, motivasjon og selvtillit til å se på meg selv som en verdifull og kompetent leder. Han har mye av æren for at jeg nå er på plass i en ny og spennende stilling.

© Copyright rslc.no