Strategisk rådgivning

 

 

Strategi

Strategi kommer fra det greske ordet strategos som betyr hærfører. Gjerne da også i betydningen generalskunst. Strategi er mer hva som skal gjøres fremfor hvordan - hvor står vi - hvor skal vi ? Strategi består av enkeltdeler sett i sammenheng mot en langsiktig mål. Strategi er ikke statisk, men i kontinuerlig kontekstuell endring. Det er det som kan gjøre det komplisert å sette av tid til i en hverdag preget av taktiske kortsiktige beslutninger.

Hvordan tenke og planlegge strategisk ?

Den største utfordringen (topp)ledere har er å være i forkant. Det betyr at det må settes av tid til å tenke bortenfor de kortsiktige målene.
Den andre utfordringen er å klare å mobilisere nye problemstillinger selv om det går bra.
Det tredje er å stille spørsmål ved vedtatte sannheter.
Det fjerde er å unngå å analysere seg i hjel i stedet for å komme til sakens kjerne og ta en beslutning.
Det femte er å skape rom for åpen diskusjon, bygge trygghet og gi rom for meningsbrytning. 
Det sjette er å etablere rom for ærlige tilbakemeldinger.
Merk at dette ikke er listet i prioritets rekkefølge.

Hvordan implementere strategien ?

Det absolutt største hindret for å få en strategisk plan eller beslutning til å komme til utførelse er å faktisk gjøre det. Det ligger mange strategiske planer og støver ned i diverse skuffer. Skal en få gjennomført en strategisk plan handler det om :

1. Toppledergruppen må være ferdig med diskusjonen, og det må være oppnådd reell enighet. Ikke skinnenighet.

2. Internkommunikasjonen må være målrettet, enkelog tydelig om hva og hvorfor. 

3. Etablere klare suksesskriterier, eller sette tydelige KPIer,  som ansvarliggjør ledere på alle nivåer for resultatene i hvert forretningsområde. Det som måles prioriteres.

4. Etablere tydelige og synlige konsekvenser for de lederne som ikke følger opp pkt 3.

5. Etablere tydelige og synlige konsekvenser for de lederne som følger opp og lykkes i forhold til pkt 3.

© Copyright rslc.no