Samarbeidspartnere

Frode Dale - forfatter, ledelsesrådgiver,lederlos

Frode Dale har 25 års erfaring som konsulent. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har spesialutdannelse innen leder- og organisasjonsutvikling. Han har en mastergrad i ledelse fra BI. Han er forfatter og medforfatter på to bøker om henholdsvis Lederskifter og Førstegangsledelse. Han har siden 1998 jobbet med å fase inn nye mellom- og toppledere og har så langt hjulpet over 50 personer i deres kritisk viktige oppstarts- og etableringsprosesser.

Han har skrevet en rekke praktiske artikler knyttet til lederes overgangs- og oppstartsprosesser. Han har trent flere hundre ledere i å utarbeide og gjennomføre en kontekstuell plan for de første 90 dagene i ny jobb. Han er faglig ansvarlig i Topplederrekruttering as og arkitekten bak SIC-urity®-konseptet.

Arne Svendsen - Lederutvikler

Arne Svendsen har arbeidet til sammen 19 år som leder. Det varierer fra å være rådmann i en kommune, organisasjonssjef i en industribedrift, til å ha ulike lederstillinger på flere nivåer i Forsvaret. Han har i tillegg arbeidet 10 år som konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling. Han har en mastergrad i offentlig ledelse og styring, fra Høyskolen Innlandet. Hans spisskompetanse er psykologisk trygghet, utvikling av ledergrupper, mentoring og medarbeiderskap.

www.lederutvikling.com

Terje Hoffsmarken, PhD Lederutvikler

Terje Hofsmarken har sin doktorgrad fra Tavistock Clinic, East London University (D.Sys.Psych), og en master i klinisk familieterapi fra vitenskapelig høgskole (VID). Han er sertifisert til å bruke psykologiske profilverktøy som BIG FIVE,360 og JTI. Han har også en MBA i ledelse fra Western International University.

Under arbeidet med sin doktorgrad forsket han på lederutvikling i et systemisk perspektiv. Herunder hvilke
læringsprosesser som gir best effekt og hvordan man kan sikre at lederutvikling gir utbytte for organisasjoner.

Terje har allsidig og lang erfaring fra ledelses- og organisasjonsutvikling i både offentlige og private virksomheter.
Han tjenestegjorde en periode i Forsvaret som offiser og tok blant annet sin militære fallskjermutdanning
ved Hærens Jegerskole.

Terje legger vekt på at lederutvikling og ledertrening skal ivareta både ledernes og de ansattes bilde av virkeligheten,
og at tiltakene skal øke lønnsomheten og samspillet i organisasjonene.

www.mestringskompetanse.no

Ann-Kristin Stenersen - samtaleterapeut

Ann-Kristin Stenersen er utdannet sykepleier fra velrenommerte Diakonhjemmet med en master fra UIO i rus, selvmord, vold og traumer. 
Hun har nærmere 30 års erfaring som sykepleier med spesialkompetanse innen psykiatri.
Gjennom sin kompetanse og livserfaring kan hunbidra til å gi sin samtalepartner ny innsikt og forståelse for hva som er viktig og uviktig i livet. 

© Copyright rslc.no