Mentorprogrammet

 

 

 

Mentorprogrammet


Hensikten med mentorprogrammet er en dypest mulig bevisstgjøring om egen ledelse og lederskap. Det igjen skal hjelpe til med å utnytte positivt sine sterke sider som leder, og ha innsikt i sine svake sider.

Learning Alliance innebærer at alt starter med å etablere nødvendig tillit og åpenhet. Det kan bare skapes gjennom å bli bedre kjent. Derfor vektlegges dette tungt i programmet. Temaene er nøye utvalgt basert på lang erfaring som leder, toppleder og mentor. Fire år som mentor i Forsvarets topplederprogram, samt fem år som toppledermentor i næringslivet har gitt en solid erfaringsbase rundt hva som virker og ikke virker.

Alle ledere, og særlig toppledere, trenger en "pit stop" med jevne mellomrom. Mentorsamtalene skal være nettopp det. Det er topplederens alenetid til å tenke høyt sammen med noen som ikke tilhører eller har interesser i virksomheten. Det er ikke alt som kan deles og diskuteres med styreleder eller andre i ledergruppen.

Læring er varig endring av adferd. Skal endring i ens lederadferd skje krever det tid, refleksjon, en porsjon ydmykhet, aktiv lytting og frie diskusjoner. Det krever vilje og evne til å se/innse sitt forbedringspotensiale om leder, og ikke minst å gjøre de endringer som er nødvendig. Det er derfor en modningsprosess hvor du blir utfordret gjennom diskusjoner, erfaringsutveksling, høytenkning og refleksjon til å se deg selv i lederspeilet.

Det er viktig at mentorsamtalene bærer preg av at vi begge skal lære av hverandre. Derfor Learning Alliance.

Samtalene gjennomføres fortrinnsvis på egnet sted på arbeidsplassen, men kan også gjennomføres i eget samtalerom disponert av RSLC AS.

Mentorprogrammet strekker seg over 10-12 måneder med ca ett møte i måneden. Hvert møte tar ca 2-3 timer. Første samtale - bli kjent - tar erfaringsmessig inntil fire timer.

Forut for hvert møte vil det bli gitt noen utfordringer som skal tenkes gjennom på forhånd.

Rekkefølgen i temaene er ikke låst og tilpasses kontekst. Tilleggstema kan være ønsket av adepten og det er det rom for.

Temaoversikt

© Copyright rslc.no