Konfliktstøtte

 

 

 

Konfliktstøtte handler om å legge til rette for å finne levelige kompromisser i krysningsfeltet mellom parters forskjellige motstridende interesser. Interesser som kan være  personlige og/eller organisatoriske. Det kan handle om status, prestisje, belønning og makt. Det kan handle om sammenbrudd i kommunikasjonen og mange andre faktorer

De forskjellige motstridende interessene må kartlegges, partene må høres og det man kan bli enig om må avdekkes. Det er mange forskjellige utfall av en konflikstøtteprosess. Fra å oppnå full enighet til at partene velger å skilles ad.  Til syvende og sist er virksomheten større enn enkeltpersoner.

 

© Copyright rslc.no