Karriereveiledning

 

Jeg har og har hatt et betydelig antall - både kvinnelig og mannlige toppledere - til karriereveiledning. For å bruke et kjent begrep - av og til ser ikke lederen skogen for bare trær når det gjelder fremtidige karrierevalg.

Målet med min karriereveiledning er at lederen tar grep om egen utvikling. Gjennom karriereveiledning blir du tvunget til å reflektere over egen arbeidssituasjon og lærer mer om deg selv, egne styrker, kompetanse og motivasjon. Selvinnsikt og bevissthet rundt egen kompetanse er nødvendig om man skal utvikle seg. Videre er det å være bevisst hva man trives med og motiveres av viktig for å kunne takle jobbhverdagen.

© Copyright rslc.no