Hvorfor  engasjere  RSLC ?For å være i stand til å bli en ennå bedre leder må du kjenne deg selv. Dine sterke sider og dine svake sider. Selvinnsikt er derfor viktig.
Selvutsikt - hva andre mener om deg som leder er minst like viktig. Uten å vite hvordan andre oppfatter deg som leder navigerer og utvikler du deg i blinde.
Det betyr at din rolleforståelse og rolleutøvelse er mangelfull.

Det å være trygg, troverdig, tydelig og tillitsskapende som leder er helt sentralt. Det er dette jeg kan hjelpe deg med å bli ennå bedre på.

Over 35 år som leder og toppleder har gitt meg innsikt, selvinnsikt, selvutsikt og erfaringer jeg ønsker å dele med deg.

Utdannet ved Hærens Krigsskole og med ledererfaring fra alle nivåer i en av Norges største virksomheter. Jeg har vært leder hele mitt voksne liv. De siste fire årene i Forsvaret var jeg mentor i etatens topplederprogram.

Jeg har i 4 år deltatt som eneste statlige toppleder i EGNs konsernsjefsgruppe.
Det er er en nettverksgruppe bestående av 20 toppsjefer fra næringslivet som leder virksomheter med årlig omsetning over 1 milliard kroner. Vi møttes en gang i kvartalet for å diskutere topplederutfordringer i full bredde. Det ga meg solid og ny innsikt.
Jeg konstaterte allikevel at likheten mellom statlige og private topplederes utfordringer er mer like enn ulike.

Jeg har siden 2017 vært toppledermentor for mange næringslivsledere på executive-nivå. Litt over halvparten kvinner.

© Copyright rslc.no